آموزش SEO- بهینه سازی لینک

آموزش SEO – بهینه سازی لینک

بسیاری از موتورهای جستجوی متن لینک ها رو برای لینک ها، هنگام رتبه بندی سایت در نظر می گیرند.

پس لازم است از anchor معنا دار برای تمام لینک ها استفاده نمایید.

<a href="/anotherpage.htm" title="Anchor Title">Anchor Text</a>

نکات مهم که در مورد anchorها یا لینک ها باید مورد توجه قرار گیرند لیست شده است:

  • عنوان anchor (خصوصیت title لینک) نقش بسیار مهمی را بازی می کند و توسط موتورهای جستجوی زیادی دیده می شود. بنابراین عنوان لینک بایستی کلمات کلیدی مناسبی انتخاب شوند.
  • متن لینک قسمت مهم دیگر در مورد لینک هاست. متن لینک باید به دقت انتخاب شود زیرا این متن نه تنها برای موتور جستجو استفاده می شود، بلکه برای اهداف ناوبری و گردش در سایت نیز استفاده می شود.
  • otherpage.htman لینک به صفحه دیگری است. این لینک می تواند یک سایت دیگر باشد. اما مراقب باشید که حتما صفحه مورد نظر موجود باشد در غیر این صورت، لینک یک لینک منقطع است و لینک های منقطع تاثیر بدی روی موتورهای جستجو و بازدیدکنندگان سایت دارند.

یک مثال از لینک می تواند به صورت زیر باشد:در این مثال، متن لینک با یک عکس جایگذاری شده است. هنگامی که از عکس به جای متن لینک استفاده می کنید دقت فرمایید که حتما خصوصیت alt به درستی مقدار دهی شده باشد. در خصوصیت alt تصویر کلمات کلیدی مناسبی را به کار ببرید.

<a href="/anotherpage.htm" title="Anchor Title">
   <img src="/image.gif" alt="keywords" />
</a>

 

ارسال پاسخ