سئوی لینک های Url سایت شرکتی

سئوی سایت شرکتی

سایت شرکتی به دلیل اینکه یک نوع وب سایت تقریبا ایستا به شمار می رود، از برخی المان های شتابی در سئو سایت بی بهره است به همین دلیل باید برای به هدف رساندن چنین سایتی زمان طولانی تری مد نظر داشته باشید.

سئوی داخلی سایت شرکتی، تا حدودی کاری کوتاه اما اصولی به شمار می رود بنابراین باید تمام جزییات به صورت اصولی صورت بگیرد تا بهترین نتیجه از آن بگیرید.

مهم ترین بخش در سئوی داخلی سایت

شرکتی باید مد نظر داشته باشید این است که url ها را seo friendly طراحی کنید. برای این منظور ابتدا باید چند صفحه ی ثابت برای سایت ایجاد کنید. این صفحات عموما بین ۵ تا ۱۰ صفحه در نظر گرفته می شود.

عنوان صفحات هر چیزی می تواند باشد اما عموما پیرامون موضوعات زیر این صفحات ایجاد می شوند:

صفحه تماس با ما

صفحه در مورد ما

صفحه ماموریت ما

صفحه خدمات

صفحه محصولات

صفحه مشاوره

صفحه پرسش و پاسخ

برای این منظور برای هر کدام از گزینه های بالا، URL را به صورت زیر طراحی کنید:

HTTP://SEOFIRSTPAGE.IR/CONTACT

HTTP://SEOFIRSTPAGE.IR/ABOUTUS

http://SEOFIRSTPAGE.IR/service

http://SEOFIRSTPAGE.IR/product

http://SEOFIRSTPAGE.IR/FAQ

در طراحی URL ها بهتر است که از عبارات انگلیسی استفاده کنید.

همچنین توجه داشته باشید که از کلماتی مثل OF، THE و … در عبارات انگلیسی استفاده نکنید.

در صورتی که می خواهید از عبارات فارسی استفاده کنید، هرگز از کلماتی مثل، از، که، یا، با، و … استفاده نکنید.

به طور کلی URL می بایست با کلمات کلیدی پر شود بنابراین نوشتن حروف اضافه و … در بین عبارت چنان که باید پسندیده نیست.

بلند یا کوتاه بودن URL ها از نظر فنی، چندان حائز اهمیت نیست اما برای اینکه URL ها در ذهن ماندگار باشند سعی کنید URL های مفهومی گیرا ایجاد کنید.

تعداد بخش های یک URL نباید از اندازه ی خاصی بیشتر شود، بنابراین بخش های URL را تا بیش از ۵ واحد افزایش ندهید.

ارسال پاسخ