گام اول در سئو و بهینه سازی وبسایت

آموزش سئو و بهینه سازی وبسایت در موتورهای جستجو – گام اول

برای بهینه سازی وب سایت خود در موتورهای جستجو، ابتدا بایستی به بررسی کلمات کلیدی خود بپردازید.

اساسی ترین کار در شروع سئو و بهینه سازی وبسایت بررسی کلمات کلیدی است زیرا :

کاربران جهت پیدا نمودن اطلاعات مورد نیاز خود کلمات کلیدی را جستجو می نمایند
موتورهای جستجو همواره در پی پیدا نمودن بهترین و مرتبط ترین صفحه متناسب با نیاز کاربران می باشند
هدف اصلی در سئو و بهینه سازی وبسایت در موتورهای جستجو، داشتن بهترین صفحه می باشد
دانش به اینکه کاربران چه کلماتی را جستجو می نمایند بسیار پر اهمیت است
بررسی کلمات کلیدی، پرجستجوترین آن کلمات را نمایش می دهد

سئو و بهینه سازی وبسایت

سئو-seo
سئو و بهینه سازی وبسایت

هفت مرحله در پیدا نمودن کلمات کلیدی جهت بهینه سازی وبسایت خود در موتورهای جستجو:

فکر کردن و برگزاری جلسات طوفان مغزی جهت تهیه ی لیستی از کلمات ابتدایی مرتبط با شرکت، محصولات و خدماتتان
استفاده از ابزارهای کلمات کلیدی جهت توسعه کلمات و چک کردن میزان جستجو ماهانه بر روی آن کلمات
مرتب نمودن و پاک سازی کلمات غیرمرتبط
تعیین رقابتی بودن کلمات کلیدی
جستجو رقبا بر روی کلمات یافت شده
تهیه لیستی از کلمات که در ماه بیشترین میزان جستجو را داشته و از نظر رقابتی بودن در سطح پایین تری قرار دارند
زیر 1000 صفحه بدون رقابت
1000 تا 3000 صفحه رقابت مساعد
3000 تا 5000 صفحه رقابتی
بالای 5000 صفحه بسیار رقابتی
انتخاب لیست نهایی
انواع کلمات کلیدی از نظر تعداد :

تک کلمه ای و یا حداکثر دو کلمه
کلمات کلیدی طولانی شامل سه کلمه و یا بیشتر، حجم جستجو در این کلمات کمتر و سطح رقابت پایین تر می باشد
دو و یا سه کلمه
تنوع انواع کلمات بدین دلیل است که همه کاربران به یک شیوه جستجو نمی نمایند.

انواع کلمات کلیدی از نظر محتوا:

کلمات کلیدی برند شده : همانند نام شرکت، آدرس سایت شرکت و یا نام خاص
کلمات کلیدی مرتبط به محصول و یا خدمت : همانند پرینتر اچ پی
کلمات کلیدی مرتبط به محدوده خاص : همانند رستوران های ایتالیایی در تهران

ارسال پاسخ