SEO AND USER BEHAVIOUR

    شناسایی اصول کار با search engineو بکار گیری رفتار

شناسایی اصول کار با فرمول های پرس و جو در موتورهای جستجو

موتورهای جستجو از روش های مختلفی به منظور بازیابی اطلاعات استفاده میکنند که اغلب مبتنی بر محتوا و یا پیوند هستند. اما به منظور بهبود نتایج جستجو در سالیان اخیر، توجه بیشتری به کاربر و استفاده از رفتار و علایق او در برخورد با نتایج جستجو صورت گرفته است.رفتار کاربران یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که در بهبود سئو می توان استفاده کرد. بیشتر شرکت ها فاکتورهایی نظیر لینک بیلدینگ، تولید محتوا و … از معیارهای اصلی در سئو در نظر می گیرند. فاکتورهای ذکر شده سایت شما را به نتایج صفحه اول موتورهای جستجو خواهد رساند اما این رفتار کاربران است که می تواند رتبه سایت را در آن جایگاه حفظ کند.

SEO will get you to the top of the search engines

but only user behaviour will keep you there


download-seo-training

 

ارسال پاسخ