اهمیت هیت مپ در سئو

یکی از بزرگترین نکات و مهمترین موارد در جذب کاربر و پولسازی یک سایت ، تجزیه و تحلیل هیت مپ است . هیت مپ به شما نشان میدهد که موس کاربران و در نتیچه نگاه آنها بیشتر در کدام بخش از سایت شما چرخیده است ؟تکنولوژی هیت مپ بسیار ساختار پیچیده و دقیقی دارد ولی با تجزیه و تحلیل هیت مپ صفحات اصلی سایت خود به نواقص طراحی سایت خود پی خواهید برد همچنین کمک به بهبود سئو و هم بهترین مکان ها را برای در نظر گرفتن منوهای اصلی و لینک های پولساز پیدا خواهید کرد .

بیشتر بخوانید »